Malarstwo cyfrowe

Digital painting
Ściany i podłogi
Walls and floors
Projekty reklamowe
Advertising projects
P+F Michałek
P+F project

O mnie / About me

Ludojad / Man-eater

Grafika ścienna wyróżniona przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, nominowana w 2017 roku
do konkursu “Dobry Wzór” na najlepiej zaprojektowane produkty w Polsce.

Wall graphic awarded by the Institute of Industrial Design in Warsaw, nominated in 2017
to the competition “Good Design” for the best designed products in Poland.

Bumerangi w okresie godowym

Boomerangs during the mating season

2nd International Print Triennial in Cieszyn (2021):
Nominacja do nagrody głównej w kategorii “grafika cyfrowa”.
Nomination for the main prize in the “digital graphics” category.

Kongo / Congo

Dekoracja ścienna “Kongo” zakwalifikowana została do finału konkursu „Dobry Wzór”
organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego (2018).

The “Congo” wall decoration was qualified for the finals of the “Good Design”
competition organized by the Institute of Industrial Design (2018).

Wielkie Jeziora / Great lakes

W wyniku długotrwałej izolacji wielkich jezior wyewoluowało w nich wiele gatunków
zwierząt, żyjących w naturze tylko w tym jednym, unikalnym miejscu na Ziemi.

As a result of the long-term isolation of the great lakes, many species of animals
have evolved in them, living in nature only in this one and unique place on Earth.

Malarstwo cyfrowe / Digital painting

Malarstwo cyfrowe to w moim przypadku połączenie kolażu, skanów naturalnych materiałów z mocno wyeksponowaną fakturą, makrofotografii, cyfrowych technik rysunkowych i malarskich w których wykorzystuje autorskie pędzle i tekstury.

In my case, digital painting is a combination of collage, scans of natural materials with a highly exposed texture, macro photography, digital drawing and painting techniques in which I use original brushes and textures.

Ściany i Podłogi / Walls and floors

Głównie projektuje elementy dekoracyjne do wnętrz tj. wielkoformatowe grafiki ścienne, wzory tkanin i tapet, plakaty oraz dywany. Dwie prace zostały wyróżnione przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Projekty tworzę głównie dla przestrzeni biurowych i hotelowych, restauracji oraz dla inwestorów indywidualnych w Polsce, Wielkiej Brytanii i Brazylii.

I mainly design decorative elements for interiors, i.e. large-format wall graphics, fabric and wallpaper patterns, posters and carpets. Two works were awarded by the Institute of Industrial Design in Warsaw. I create projects mainly for office and hotel spaces, restaurants and individual investors in Poland, Great Britain and Brazil.

Projekty reklamowe / Advertising project

W zakresie grafiki reklamowej skupiam się głównie na projektowaniu plakatów, publikacji drukowanych i elektronicznych oraz kompleksowej identyfikacji wizualnej. Na potrzeby mediów elektronicznych tworzę animacje, prezentacje multimedialne oraz projekty serwisów internetowych.

In the field of advertising graphics, I focus mainly on designing posters, printed and electronic publications as well as comprehensive visual identification. For the needs of electronic media, I create animations, multimedia presentations and website designs.

P+F. Michałek

Projekty sygnowane P + F Michałek powstają od 2012 roku. Każdy z nich jest zapisem międzypokoleniowego dialogu dwóch twórców – syna Piotra z nieżyjącym już ojcem Franciszkiem. Dialogu, ujętego w ramy sztuki i designu, prowadzonego poza określonym miejscem i czasem w uniwersalnym języku znaków plastycznych.

Projects signed with ‘P + F Michałek’ have been created since 2012. Each of them is an intergenerational record of the dialogue of two artists – Franciszek’s son, Piotr with the late father Franciszek. A dialogue within the frame of art and design, conducted outside the area of time and place, in the universal language of visual signs.