Fotomanipulacja dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich / Photomanipulation for the Association of Polish Archivists / 2007Fotomanipulacja dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich / Photomanipulation for the Association of Polish Archivists / 2007Fotomanipulacja dla...