"Popołudniowy spacer", proj. Piotr Michałek, 2019
„Popołudniowy spacer”, proj. Piotr Michałek, 2019


Macierzyństwo
Wielkanoc ’21
Ludojad
Atlantis I
Wiosna
Cosmopolis