Życie na Marsie
lata / years: 2018-2021

„Widok na Marsa”, grafika cyfrowa / „View of Mars”, digital graphic / 2018

„Życie na Marsie I”, grafika cyfrowa / „Life on Mars I”, digital graphic / 2021
„Życie na Marsie III”, grafika cyfrowa / „Life on Mars III”, digital graphic / 2021

„Życie na Marsie V”, grafika cyfrowa / „Life on Mars V”, digital graphic / 2021

„Życie na Marsie II”, grafika cyfrowa / „Life on Mars II”, digital graphic / 2021

„Życie na Marsie IV”, grafika cyfrowa / „Life on Mars IV”, digital graphic / 2021