Zig ZAP
lata / years: 2008
Projekt serwisu internetowego dla telewizji młodzieżowej ZIG ZAP.
Website project for ZIG ZAP youth television.