Wrzecionowaci ludzie
lata / years: 2014-2020
„Wyjście”, grafika cyfrowa / „Exit”, digital graphic / 2014
„Emigracja wewnętrzna”, grafika cyfrowa / „Internal emigration”, digital graphic / 2014