Wielkie Jeziora
lata / years: 2018-2019
W wyniku długotrwałej izolacji wielkich jezior wyewoluowało w nich wiele gatunków zwierząt żyjących w naturze tylko w tym jednym, unikalnym miejscu na Ziemi.
As a result of the long-term isolation of the great lakes, many species of animals have evolved in them, living in nature only in this one and unique place on Earth.

Malawi

„Malawi”, grafika wielkoformatowa / „Malawi”, large format graphic / 2018
„Malawi”, grafika wielkoformatowa / „Malawi”, large format graphic / 2018

Tanganika / Tanganyika

„Tanganika”, tapeta ścienna / „Tanganyika”, wallpaper / 2019
„Tanganika”, tapeta ścienna / „Tanganyika”, wallpaper / 2019