Malarstwo cyfrowe

Ściany i podłogi

P+F Michałek

Projekty reklamowe

Informacje

Ludojad / Man-eater

Grafika ścienna wyróżniona przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, nominowana w 2017 roku
do konkursu „Dobry Wzór” na najlepiej zaprojektowane produkty w Polsce.

Wall graphic awarded by the Institute of Industrial Design in Warsaw, nominated in 2017
to the competition „Good Design” for the best designed products in Poland.

Malarstwo cyfrowe / Digital painting

Malarstwo cyfrowe to w moim przypadku połączenie kolażu, skanów naturalnych materiałów z mocno wyeksponowaną fakturą, makrofotografii, cyfrowych technik rysunkowych i malarskich w których wykorzystuje autorskie pędzle i tekstury.

In my case, digital painting is a combination of collage, scans of natural materials with a highly exposed texture, macro photography, digital drawing and painting techniques in which I use original brushes and textures.

Ściany i Podłogi / Walls and floors

Głównie projektuje elementy dekoracyjne do wnętrz tj. wielkoformatowe grafiki ścienne, wzory tkanin i tapet, plakaty oraz dywany. Dwie prace zostały wyróżnione przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Projekty tworzę głównie dla przestrzeni biurowych i hotelowych, restauracji oraz dla inwestorów indywidualnych w Polsce, Wielkiej Brytanii i Brazylii.

I mainly design decorative elements for interiors, i.e. large-format wall graphics, fabric and wallpaper patterns, posters and carpets. Two works were awarded by the Institute of Industrial Design in Warsaw. I create projects mainly for office and hotel spaces, restaurants and individual investors in Poland, Great Britain and Brazil.

Projekty reklamowe / Advertising project

W zakresie grafiki reklamowej skupiam się głównie na projektowaniu plakatów, publikacji drukowanych i elektronicznych oraz kompleksowej identyfikacji wizualnej. Na potrzeby mediów elektronicznych tworzę animacje, prezentacje multimedialne oraz projekty serwisów internetowych.

In the field of advertising graphics, I focus mainly on designing posters, printed and electronic publications as well as comprehensive visual identification. For the needs of electronic media, I create animations, multimedia presentations and website designs.

P+F. Michałek

Projekty sygnowane P + F Michałek powstają od 2012 roku. Każdy z nich jest zapisem międzypokoleniowego dialogu dwóch twórców – syna Piotra z nieżyjącym już ojcem Franciszkiem. Dialogu, ujętego w ramy sztuki i designu, prowadzonego poza określonym miejscem i czasem w uniwersalnym języku znaków plastycznych.

Projects signed with 'P + F Michałek’ have been created since 2012. Each of them is an intergenerational record of the dialogue of two artists – Franciszek’s son, Piotr with the late father Franciszek. A dialogue within the frame of art and design, conducted outside the area of time and place, in the universal language of visual signs.