Piłka jest okrągła
lata / years: 2017
Pamięci Ryszarda...
In memory of Richard...

„Mecz na wodzie”, grafika cyfrowa / „Waterball”, digital graphic | 2017

„Spalony”, grafika cyfrowa / „Offside”, digital graphic | 2017

Dywan firmy Tapetah na targach Abimad w Sao Paulo / Carpet produced by Tapetah at the Abimad fair in Sao Paulo / 2×3 m / 2019

Dywan firmy Tapetah na targach Abimad w Sao Paulo / Carpet produced by Tapetah at the Abimad fair in Sao Paulo / 2×3 m / 2019