Tradycja i nowoczesność / Tradition and modernity
lata / years: 2007
Cykl fotomanipulacji zrealizowanych dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Koncepcja zakładała wkomponowanie współczesnych elementów w zdjęcia historyczne.
A series of photomanipulations made for the Association of Polish Archivists. The concept was to incorporate contemporary elements into historical photos.
Fotomanipulacja dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich / Photomanipulation for the Association of Polish Archivists / 2007
Fotomanipulacja dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich / Photomanipulation for the Association of Polish Archivists / 2007
Fotomanipulacja dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich / Photomanipulation for the Association of Polish Archivists / 2007