Popiela 8
lata / years: 2021

„Popiela 8 – I”, grafika cyfrowa / „8 Popiela Street – I”, digital graphic / 2021

„Popiela 8 – IV”, grafika cyfrowa / „8 Popiela Street – IV”, digital graphic / 2021

„Popiela 8 – II”, grafika cyfrowa / „8 Popiela Street – II”, digital graphic / 2021

„Popiela 8 – V”, grafika cyfrowa / „8 Popiela Street – V”, digital graphic / 2021

„Popiela 8 – III”, grafika cyfrowa / „8 Popiela Street – III”, digital graphic / 2021

„Popiela 8 – VI”, grafika cyfrowa / „8 Popiela Street – VI”, digital graphic / 2021

Rysunek Franciszka Michałka z lat 60. / A drawing by Franciszek Michałek from the 1960s.