Malarstwo cyfrowe

Ściany i podłogi

P+F Michałek

Projekty reklamowe

Informacje

Projekty reklamowe
W zakresie grafiki reklamowej skupiam się głównie na projektowaniu plakatów, publikacji drukowanych i elektronicznych oraz kompleksowej identyfikacji wizualnej. Na potrzeby mediów elektronicznych tworzę animacje, prezentacje multimedialne oraz projekty serwisów internetowych.
In the field of advertising graphics, I focus mainly on designing posters, printed and electronic publications as well as comprehensive visual identification. For the needs of electronic media, I create animations, multimedia presentations and website designs.