Podwodny Świat
2014-
Głębiny oceanów to najmniej zbadany fragment naszej planety, nietknięty i pozostający poza kontrolą człowieka. To tajemnicze, mroczne i nieprzyjazne środowisko, zapełnione jest niezwykłymi stworzeniami, spośród których poznaliśmy tylko niewielką część, cała reszta pozostaje w sferze wyobraźni.
„Atlantis I”, grafika cyfrowa / „Atlantis I”, digital graphic / 2020
„Reykjavík”, grafika cyfrowa / „Reykjavík”, digital graphic / 2020
„Ludojad”, grafika cyfrowa / „Man-eater”, digital graphic / 2014
„Podwodny Świat”, grafika cyfrowa / „Underwater World”, digital graphic / 2020

„W Sieci”, grafika cyfrowa / „In the Net”, digital graphic / 2020

„Strażnik Głębin”, grafika cyfrowa / „Guardian of the Deep”, digital graphic / 2017
„Gdynia”, grafika cyfrowa / „Gdynia”, digital graphic / 2018