Podwodny Świat
lata / years: 2014-
Głębiny oceanów to najmniej zbadany fragment naszej planety, nietknięty i pozostający poza kontrolą człowieka. To tajemnicze, mroczne i nieprzyjazne środowisko, zapełnione jest niezwykłymi stworzeniami, spośród których poznaliśmy tylko niewielką część, cała reszta pozostaje w sferze wyobraźni.
The depths of the oceans are the least explored part of our planet, untouched and beyond human control. This mysterious, dark and hostile environment is filled with extraordinary creatures, of which we know only a small part, the rest remains in the sphere of the imagination.
„Atlantis I”, grafika cyfrowa / „Atlantis I”, digital graphic / 2020
„Reykjavík”, grafika cyfrowa / „Reykjavík”, digital graphic / 2020
„Ludojad”, grafika cyfrowa / „Man-eater”, digital graphic / 2014
„Podwodny Świat”, grafika cyfrowa / „Underwater World”, digital graphic / 2020

„W Sieci”, grafika cyfrowa / „In the Net”, digital graphic / 2020

„Strażnik Głębin”, grafika cyfrowa / „Guardian of the Deep”, digital graphic / 2017
„Gdynia”, grafika cyfrowa / „Gdynia”, digital graphic / 2018