Podróż do wnętrza czasu
lata / years: 2021
"Tak więc Ojciec niczego nie wyrzucał, dokładał tylko kolejne rzeczy do tych już gdzieś tam leżących. Pasja ta, która była udręką dla rodziny i niego samego ze względu na mały metraż pracowni i mieszkania, po śmierci okazała się zbawienna. Dzięki temu w starych walizkach, kartonach, pomiędzy gazetami, telegramami, listami, pokwitowaniami oraz rachunkami sprzed pół wieku, zachowały się rysunki, projekty i prace z całego okresu jego twórczego życia, od lat 40. do 80. XX wieku. Dzięki temu również ja miałem przyjemność odbyć wyjątkową i bardzo osobistą podróż do świata którego nie znałem, zobaczyć miejsca i ludzi, których nigdy nie spotkałem. Z listów, notatek, zdjęć i szkiców wyłonił się obraz człowieka obdarzonego niezwykłym talentem i wyobraźnią, o którym, jak się okazało, niewiele wiedziałem... Urodziłem się, gdy on dobiegał już pięćdziesiątki."
"So Father did not throw anything away, he only added more things to those already lying there somewhere. This passion, which was a torment for the family and himself due to the small size of the studio and apartment, turned out to be salutary after his death. Thanks to this, in old suitcases, cardboard boxes, between newspapers, telegrams, letters, receipts and bills from half a century ago, drawings, designs and works from the entire period of his creative life, from the 1940s to the 1980s, have been preserved.Thanks to this, I also had the pleasure to make a unique and very personal journey into a world that I did not know, see places and people that I have never met. From letters, notes, photos and sketches emerged an image of a man endowed with extraordinary talent and imagination, about whom, as it turned out, I knew little ... I was born when he was already reaching his fifty."