Pingwin Pan
lata / years: 2012-
Szkic mojego Ojca z lat 60. stał się inspiracją do stworzenia postaci Pingwina Pana, kolorowego ptaka wyróżniającego się ostrym dziobem i niebanalnymi, barwnymi strojami.
A sketch of my father from the 1960s inspired the creation of the character of the Penguin Pan, a colorful bird distinguished by its sharp beak and original, colorful costumes.

„Pingwin Pan”, plakaty / „Penguin Pan”, posters

Oryginalny rysunek Ojca z lat 60. / My Father’s original drawing from the 1960s

„Pingwin Pan”, plakaty / „Penguin Pan”, posters

„Pingwin Pan”, figurka ceramiczna Kasi Olechnickiej, 2020 / „Penguin Pan”, ceramic figurine by Kasia Olechnicka, 2020 | 20 cm