Malarstwo cyfrowe

Ściany i podłogi

P+F Michałek

Projekty reklamowe

Informacje

P+F. Michałek
Projekty sygnowane P + F Michałek powstają od 2012 roku. Każdy z nich jest zapisem międzypokoleniowego dialogu dwóch twórców – syna Piotra z nieżyjącym już ojcem Franciszkiem. Dialogu, ujętego w ramy sztuki i designu, prowadzonego poza określonym miejscem i czasem w uniwersalnym języku znaków plastycznych. Impuls rozpoczynający tę rodzinno-artystyczną wymianę myśli stanowi zawsze kompozycja ojca, a jej interpretacja należy do syna. Jakiś pomysł na mural czy mozaikę sprzed kilkudziesięciu lat, może grafika albo niedokończony szkic… tak to się zaczyna. Każdy projekt stanowi więc syntetyczną wypowiedź obu Michałków, konsensus oparty o wpisane w konkretną płaszczyznę kolory, plamy, punkty i linie.
Projects signed with 'P + F Michałek' have been created since 2012. Each of them is an intergenerational record of the dialogue of two artists – Franciszek's son, Piotr with the late father Franciszek. A dialogue within the frame of art and design, conducted outside the area of time and place, in the universal language of visual signs. The impulse that starts this family-artistic thought is always the father's composition, and its interpretation remains with the son. A concept of a mural or mosaic for several dozen years, maybe a graphic or an unfinished sketch ... that's how it starts. Each project is therefore a synthetic statement by both Michałeks, a consensus based on the colors, spots, points and lines inscribed in a specific ground.