Pejzaż bez Ciebie
lata / years: 2016
Dekoracja ścienna zaprojektowana na potrzeby scenografii koncertu „Pejzaż bez Ciebie” poświęconemu twórczości Agnieszki Osieckiej.
Wall decoration designed for the scenery of the concert "Landscape without you" dedicated to the work of Agnieszka Osiecka.
Koncert „Pejzaż bez Ciebie”, fot. materiały prasowe SOS MUSIC / The concert „Landscape without you”, photo: SOS MUSIC press materials / 2016