Opowieści spod Garbatego Mostku / Stories from under a Humpback Bridge
lata / years: 2017-
„Garbaty Mostek” to mała przeprawa nad torami kolejowymi w dzielnicy w której dorastałem jako nastolatek, w ponurym okresie lat 80.
Garbaty Mostek is a small crossing over the railroad tracks in the neighborhood where I grew up as a teenager, in the gloomy period of the 1980s.
„Opowieści spod Garbatego Mostku”, grafika cyfrowa / „Stories from under a Humpback Bridge”, digital graphic / 2021
„Niebo nad Toruniem ’82”, grafika cyfrowa / „Sky over Torun ’82”, digital graphic / 2017-21
„Polecimy do Iraku”, grafika cyfrowa / „We will fly to Iraq”, digital graphic / 2018-22