Monk
lata / years: 2003-2006
Cykl realizacji dla telewizji Canal+, obejmujących wykonanie projektów graficznych oraz animacji.
A series of realizations for Canal + television, including the execution of graphic designs and animations.