Ludojad
lata / years: 2012-2017
Grafika ścienna wyróżniona przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, nominowana w 2017 roku do konkursu "Dobry Wzór" na najlepiej zaprojektowane produkty w Polsce.
Wall graphic awarded by the Institute of Industrial Design in Warsaw. Nominated in 2017 for the "Good Design" competition for the best designed products in Poland.

„Ludojad”, dekoracja ścienna / „Man-eater”, wall decoration / 2017

„Ludojad”, dekoracja w hotelu w Krakowie / „Man-eater”, wall decoration in a hotel in Cracow / 2018 / photo Mateusz Torbus