Malarstwo cyfrowe

Ściany i podłogi

P+F Michałek

Projekty reklamowe

Informacje

Informacje i kontakt

Biografia / Biography

Piotr Michałek zajmuje się grafiką i malarstwem cyfrowym, projektuje tapety, dekoracje ścienne, tkaniny, gobeliny, dywany, aranżuje wnętrza a także tworzy grafikę reklamową.

W latach 2001-2009 zajmował się grafiką reklamową oraz tworzył animacje, aplikacje interaktywne i serwisy internetowe między innymi dla takich marek jak Canal+, Ale Kino, Cyfra+, Novartis i wiele innych. W późniejszym okresie jego zainteresowania skupiły się głównie na dekoracjach wnętrzarskich oraz malarstwie cyfrowym.

Grafiki ścienne według jego projektów były prezentowane min. w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Dla brazylijskiej firmy Tapetah stworzył dwie kolekcje dywanów. „Echa” (2019) złożoną w połowie ze swoich kompozycji, a w połowie z prac swojego ojca (wyróżnienie na targach Abimad’27 w Sao Paulo) oraz kolekcję „Myśli” składającą się z sześciu autorskich kompozycji (2021). Jego dekoracje ścienne oraz dywany zdobią wnętrza publiczne i prywatne w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, USA i w Brazylii.

W swoich pracach z zakresu malarstwa cyfrowego używa tekstur i pędzli z zeskanowanych i wielokrotnie powiększonych naturalnych materiałów takich jak drewno, rośliny czy kamienie. Łącząc je i mieszając ze sobą uzyskuje efekt wyrazistych faktur, które są charakterystyczną cechą jego twórczości. Stylistyka jego prac bliska jest surrealizmowi i abstrakcji, często nawiązująca do fantastyki naukowej i sztuki prehistorycznej.

Jego ścienne grafiki były kilkukrotnie nominowane do nagrody w konkursie „Dobry Wzór” organizowanym przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie na najlepiej zaprojektowane przedmioty użytkowe w Polsce. Absolwent Projektowania i Aranżacji Wnętrz w Związku Polskich Artystów Plastyków „Sztuka Użytkowa” Okręgu Warszawskiego. Samouk w dziedzinie grafiki komputerowej.

Od lat popularyzuje i przywraca pamięć o swoim ojcu, Franciszku, i jego twórczości tworząc i prezentując tapety na podstawie jego wielkoformatowych malowideł ściennych min. podczas takich wydarzeń jak Gdynia Design Days, Łódź Design Festival czy Abimad w Sao Paulo. Poza tym realizuje projekt „P+F Michałek” złożony z autorskich kompozycji w których wykorzystuje szkice i niedokończone prace swojego ojca. Autor albumu „Podróż do wnętrza czasu” (2021) ukazującego przekrojowo twórczość Franciszka Michałka.

 • Nominacja do nagrody głównej dla grafiki „Bumerangi w okresie godowym” | 2nd International Print Triennial in Cieszyn (2021)
 • Finalista konkursu IWP „Dobry Wzór” za projekt tapety „Kongo” (2018)
 • Nominacja Instytutu Wzornictwa Przemysłowego do konkursu „Dobry Wzór” za projekt tapety „Nadmorskie dziewczęta” (2018)
 • Wyróżnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za projekt stworzenia cyklu tapet inspirowanych malowidłami ściennymi swojego ojca (2017)
 • Nominacja do konkursu „Dobry Wzór” organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego za projekt tapety „Ludojad” (2017)
 • Finalista konkursu Antalis Design Awards (2017)

Piotr Michałek deals with graphics and digital painting, designs wallpapers, wall decorations, fabrics, tapestries, rugs, arranges interiors and also creates advertising graphics.

In 2001-2009 he was involved in advertising graphics and created animations, interactive applications and websites, among others for brands such as Canal +, Ale Kino, Cyfra +, Novartis and many others. Later, his interests focused mainly on interior decorations and digital painting.

Wall graphics according to his designs were presented, among others at the Institute of Industrial Design in Warsaw. For the Brazilian company Tapetah, he created the „Echo” rug collection, half of his compositions and half of his father’s work (distinction at the Abimad’27 fair in Sao Paulo). His wall decorations and carpets decorate public and private interiors in Poland, Great Britain, France, USA and Brazil.

In his works in the field of digital painting, he uses textures and brushes from scanned and repeatedly enlarged natural materials, such as wood, plants and stones. Combining them and mixing together he gets the effect of expressive textures, which are a characteristic feature of his work. The style of his works is close to surrealism and abstraction, often referring to ethnic art.

A graduate of Interior Design and Arrangement at the Association of Polish Artists and Designers 'Decorative Arts’ of the Warsaw District. Self-taught in the field of computer graphics.

For years, he has been popularizing and restoring the memory of his father, Franciszek, and his work by creating and presenting wallpapers based on his large-format wall paintings, among others. at Gdynia Design Days, Łódź Design Festival. or at the Institute of Industrial Design. Wallpaper collection by his father’s designs were awarded the prestigious Must Have quality mark at the 2017 Łódź festival. In addition, he implements the project „P + F Michałek” consisting of original compositions in which he uses sketches and unfinished works of his father.

 • Nomination for the main prize for the graphic „Boomerangs in the mating season” | 2nd International Print Triennial in Cieszyn (2021)
 • Finalist of the IWP competition „Good Design” for the design of the „Congo” wallpaper (2018)
 • Nomination of the Institute of Industrial Design to the „Good Design” competition for the „Seaside Girls” wallpaper design (2018)
 • Honorable Mention of the Minister of Culture and National Heritage for the project of creating a series of wallpapers inspired by his father’s murals (2017)
 • Nomination for the „Good Design” competition organized by the Institute of Industrial Design for the „Ludojad” wallpaper design (2017)
 • Finalist of the Antalis Design Awards (2017)
Piotr Michałek

fot. / photo: Jacek Scheuring, 1994