Głowonogi
lata / years: 2012-2018
Głowonogi są ewolucyjnie bardzo starą grupą, pojawiły się na Ziemi około 570 mln lat temu. Fakt, że posiadają tylko głowę i tułów, nie przeszkodził tym stworzeniom w zbudowaniu niezwykle skomplikowanej struktury społecznej, która może poszczycić się ogromnym dorobkiem kulturalnym i naukowym. Tym samym jest to najprawdopodobniej najstarsza cywilizacja na naszej planecie, zdecydowanie starsza od naszej.
Cephalopods are an evolutionarily very old group, they appeared on Earth about 570 million years ago. The fact that they only have a head and torso did not prevent these creatures from building an extremely complex social structure, which boasts a huge cultural and scientific heritage, making it probably the oldest civilization on our planet, much older than ours.

„Plażowanie”, grafika cyfrowa / ” Chillout”, digital graphic / 2015

„Tata !!! Śpisz ?”, grafika cyfrowa / „Dad !!! Are you sleeping?”, digital graphic / 2017

„Islandia II”, grafika cyfrowa / „Iceland II”, digital graphic / 2015

„Islandia I”, grafika cyfrowa / „Iceland I”, digital graphic / 2015

„Żyrafy idą do Nieba”, grafika cyfrowa / „Giraffes go to heaven”, digital graphic / 2012

„Melancholia”, grafika cyfrowa / „Melancholy”, digital graphic / 2012