Frezo Decoration
lata / years: 2021-2022
Okładka katalogu FREZO / The cover of the FREZO catalog / 2021
Okładka katalogu FREZO / The cover of the FREZO catalog / 2021
Okładka katalogu FREZO / The cover of the FREZO catalog / 2021
Okładka katalogu FREZO / The cover of the FREZO catalog / 2021
Okładka katalogu FREZO / The cover of the FREZO catalog / 2021
Okładka katalogu FREZO / The cover of the FREZO catalog / 2021