Franki
2017-2018
„Tajemniczy i romantyczny”, grafika cyfrowa / „Mysterious and Romantic”, digital graphic | 2017
„Nie oglądaj się za siebie”, grafika cyfrowa / „Don’t look behind you”, digital graphic | 2017
„Pożegnanie”, grafika cyfrowa / „Farewell”, digital graphic | 2017
„Trzy spojrzenia”, grafika cyfrowa / „Three looks”, digital graphic / 2017

„Zatoka Wielorybów”, grafika cyfrowa / „Whale Bay”, digital graphic | 2017

„Okularnik”, grafika cyfrowa / „Man with glasses”, digital graphic / 2018
„Astronom”, grafika cyfrowa / „Astronomer”, digital graphic / 2017