Copernicus
lata / years: 2012
Wykorzystując fragmenty dwóch ostatnich prac mojego Ojca stworzyłem trzecią kompozycję, domykającą tryptyk, który nazwałem "Copernicus".
Using fragments of my Father's last two works, I created the third composition, closing the triptych.

„Copernicus III”, grafika cyfrowa / „Copernicus III”, digital graphic / 2012

Oryginalna praca Franciszka Michałka z lat 80. / An original work by Franciszek Michałek, 1980s.
Oryginalna praca Franciszka Michałka z lat 80. / An original work by Franciszek Michałek, 1980s.