Chłoptaki / Birdy boys
2017-2018
„Pijany Anioł”, grafika cyfrowa / „Drunk Angel”, digital graphic / 2018
„Spotkanie pustelników”, grafika cyfrowa / „Meeting of the hermits”, digital graphic / 2018
„Ptaszniki”, grafika cyfrowa / „Moon birdy”, digital graphic / 2018
„Macirzyństwo”, grafika cyfrowa / „Motherhood”, digital graphic / 2017
„Pustelnik”, grafika cyfrowa / „Hermit”, digital graphic / 2017