Malarstwo cyfrowe

Digital painting
Ściany i podłogi
Walls and floors
Projekty reklamowe
Advertising projects
P+F Michałek
P+F project

O mnie / About me

P+F Michałek
Projekty sygnowane P + F Michałek powstają od 2012 roku. Każdy z nich jest zapisem międzypokoleniowego dialogu dwóch twórców – syna Piotra z nieżyjącym już ojcem Franciszkiem. Dialogu, ujętego w ramy sztuki i designu, prowadzonego poza określonym miejscem i czasem w uniwersalnym języku znaków plastycznych. Impuls rozpoczynający tę rodzinno-artystyczną wymianę myśli stanowi zawsze kompozycja ojca, a jej interpretacja należy do syna. Jakiś pomysł na mural czy mozaikę sprzed kilkudziesięciu lat, może grafika albo niedokończony szkic… tak to się zaczyna. Każdy projekt stanowi więc syntetyczną wypowiedź obu Michałków, konsensus oparty o wpisane w konkretną płaszczyznę kolory, plamy, punkty i linie.
Projects signed with 'P + F Michałek' have been created since 2012. Each of them is an intergenerational record of the dialogue of two artists – Franciszek's son, Piotr with the late father Franciszek. A dialogue within the frame of art and design, conducted outside the area of time and place, in the universal language of visual signs. The impulse that starts this family-artistic thought is always the father's composition, and its interpretation remains with the son. A concept of a mural or mosaic for several dozen years, maybe a graphic or an unfinished sketch ... that's how it starts. Each project is therefore a synthetic statement by both Michałeks, a consensus based on the colors, spots, points and lines inscribed in a specific ground.

Pingwin Pan / Penguin Pan

Szkic mojego Ojca z lat 60. stał się inspiracją do stworzenia postaci Pingwina Pana, kolorowego ptaka wyróżniającego się ostrym dziobem i niebanalnymi, barwnymi strojami.

A sketch of my father from the 1960s inspired the creation of the character of the Penguin Pan, a colorful bird distinguished by its sharp beak and original, colorful costumes.

Trzy tapety / Three wallpapers

Trzy motywy graficzne mojego Ojca z przełomu lat 50. i 60. stały się punktem wyjścia do zaprojektowania krótkiej serii wielkoformatowych grafik ściennych.

My Father’s three graphic motifs from the turn of the 1950s and 1960s became the starting point for the design of a short series of large-format wall graphics.

Nadmorskie Dziewczęta / Seaside Girls

Postać smukłej kobiety, ubranej w “małą czarną”, którą naszkicował mój Ojciec w latach 60. była inspiracją do wykreowania pary nierozłącznych przyjaciółek, które razem podróżują po świecie.

The figure of a slender woman, sketched by my father in the 1960s, was an inspiration to create a pair of inseparable friends who travel together around the world.

Pingwin Pan / Penguin Pan

Pingwin Pan / Penguin Pan

[dipi_masonry_gallery gallery_ids="15768793,15768792,15768791,15768835,15768911,15768912" horizontal_order_direction="on" title_in_lightbox="on" caption_in_lightbox="on" use_overlay="on" title_in_overlay="on" caption_in_overlay="on" icon_animation="zoomIn"...

Niziołki / Halflings

Niziołki / Halflings

„Pocztówka z Endora”, tapeta ścienna/ „Postcard from Endor”, wallpaper / 2021„Kolibry”, grafika cyfrowa / „Hummingbirds”, wallpaper / 2021„Jagodowe pole”, tapeta ścienna / „Berry Field”, wallpaper / 2021„Kaktusy”, tapeta ścienna / „Cacti”, wallpaper / 2021Oryginalne...

Popiela 8 / 8 Popiela St.

Popiela 8 / 8 Popiela St.

„Popiela 8 - I”, grafika cyfrowa / „8 Popiela Street - I”, digital graphic / 2021„Popiela 8 - IV”, grafika cyfrowa / „8 Popiela Street - IV”, digital graphic / 2021„Popiela 8 - II”, grafika cyfrowa / „8 Popiela Street - II”, digital graphic / 2021„Popiela 8 - V”,...

Cztery pory roku / Four seasons

Cztery pory roku / Four seasons

„Ogród zimowy”, tapeta ścienna / „Winter garden”, wallpaper / 2017„Nad Sepikiem”, tapeta ścienna / „Over the Sepik river”, wallpaper / 2017"Mangrowy las", tapeta ścienna / "Mangrove forest", wallpaper / 2017„Zimowy poranek”, tapeta ścienna / „Frosty morning”,...

Jesień w Amazonii / Autumn in the Amazon

Jesień w Amazonii / Autumn in the Amazon

Jesienne liście / Autumn Leaves„Jesienne liście”, tapeta ścienna / „Autumn leaves”, wallpaper / 2017„Jesienne liście” w galerii Tapetah w Sao Paulo / „Autumn leaves” at the Tapetah gallery in Sao Paulo / 2019„Jesienne liście” w galerii Tapetah w Sao Paulo / „Autumn...

Trzy tapety / Three wallpapers

Trzy tapety / Three wallpapers

Damy na Jeziorach / Ladies on the lakes"Damy na Jeziorach", tapeta ścienna / "Ladies on the lakes", wallpaper / 2017"Damy na Jeziorach", tapeta ścienna i plakat/ "Ladies on the lakes", wallpaper and poster / 2017Detal / DetailDetal / DetailDetal / DetailOryginalna...

Nadmorskie Dziewczęta / Seaside Girls

Nadmorskie Dziewczęta / Seaside Girls

„Nadmorskie Dziewczęta”, grafika ścienna / „Seaside Girls”, wall graphic / 2017Plakat / Poster / 70x100 cm / 2017Plakat / Poster / 70x100 cm / 2017Plakat / Poster / 70x100 cm / 2017Rysunek Franciszka Michałka z lat 60. / A drawing by Franciszek Michałek from the...

Copernicus

Copernicus

„Copernicus III”, grafika cyfrowa / „Copernicus III”, digital graphic / 2012Oryginalna praca Franciszka Michałka z lat 80. / An original work by Franciszek Michałek, 1980s.Oryginalna praca Franciszka Michałka z lat 80. / An original work by Franciszek Michałek,...