„Inkwizycja” – grafika cyfrowa


Dziś nakarmimy gołębie
Zatoka Wielorybów
Motyl

     

Księżycowy
Rongland

 

Na wzgórzu