"Wódz", proj. Piotr Michałek, 2019
„Wódz”, proj. Piotr Michałek, 2019


IBOXQ

 

Kompozycja XVI
Abstrakcja XII
Mind Fix
Ogród zimowy
Islandia II