"Popołudniowy spacer", proj. Piotr Michałek, 2019
„Popołudniowy spacer”, proj. Piotr Michałek, 2019


Kosze
Las Mangrowy
Pożegnanie
Villa Pakem II
Strażnik Głębin
Wiosenne słońce