"Puma", proj. Piotr Michałek, 2019
„Puma”, proj. Piotr Michałek, 2019


Nadmorskie dziewczęta
Copernicus III
Macierzyństwo
Ludojad
Kapuśniaczek
Tanganika