"Puma", proj. Piotr Michałek, 2019
„Puma”, proj. Piotr Michałek, 2019


Wiosenne słońce
Kompozycja XVI
Manhattan
Na wzgórzu
Strażnik Głębin
Damy na jeziorach