"Puma", proj. Piotr Michałek, 2019
„Puma”, proj. Piotr Michałek, 2019


Tanganika
Mind Fix
Nad Sepikiem

   

Popołudniowy spacer
Syreny
Trzy spojrzenia