„Macierzyństwo” – grafika cyfrowa


Mozaika I
Zig Zap
Don Kichoty
Copernicus III
Rogata Dusza

 

Bulwar Zachodzącego Słońca