Kolekcja tkanin „Formy” | proj. Piotr Michałek, 2020
Kolekcja tkanin „Formy” | proj. Piotr Michałek, 2020
Kolekcja tkanin „Formy” | proj. Piotr Michałek, 2020
Kolekcja tkanin „Formy” | proj. Piotr Michałek, 2020
Kolekcja tkanin „Formy” | proj. Piotr Michałek, 2020

Kolekcja tkanin dekoracyjnych „Formy” zaprojektowana w 2020 roku.Trzy spojrzenia
Kompozycja XVI
Astronom
Don Kichoty
Tkanina T3026
Villa Pakem