„Astronom” – grafika cyfrowa (2017)


Miasto nocą
Niebieskie Księżyce
Manhattan
„Formy” kolekcja tkanin

     

Cyfra+
Fryz 4012